.
 

News 2004
<< previous next >>

Rode wijn tegen longkanker

Longkanker houdt in de meeste gevallen verband met roken. Maar dat belet niet dat ook de voeding een rol kan spelen bij het risico op die aandoening. In een nieuwe studie werd meer bepaald de invloed van alcoholische dranken onderzocht. En de resultaten waren zeer verschillend van de ene drank tot de andere..

Door Nicolas Guggenbühl

News van :
10 November 2004

het artikel drukken

In de meeste studies is men het erover eens dat een hoog alcoholgebruik het risico op kanker doet toenemen. De gegevens zijn echter veel minder duidelijk wat matige alcoholconsumptie betreft, ook voor longkanker. Tot heden toe werd in weinig studies aandacht besteed aan de aard van de alcoholische dranken en het verband met die kankersoort. Die lacune is nu ingevuld door een studie uitgevoerd door Spaanse onderzoekers.

De auteurs hebben de voedingsgegevens vergeleken en speciale aandacht geschonken aan de aard en de hoeveelheid van de gebruikte alcoholische dranken bij 132 mensen met longkanker en bij 187 controlepersonen zonder longkanker. Na het in rekening brengen van diverse factoren zoals leeftijd, geslacht, rookgewoonten en totaal alcoholverbruik, hebben ze een schatting gedaan van het relatieve risico op die kanker.

Wit ziet rood

De resultaten wijzen uit dat er geen enkele significante invloed is van bier of sterke alcoholische dranken (whisky, rum, gin, brandy en aguardiente) op het risico op longkanker. Witte wijn gaat gepaard met een lichte maar toch significante toename van dat risico. De auteurs benadrukken nochtans dat omwille van het gering aantal mensen die witte wijn dronken, die vaststellingen dienen bevestigd te worden in een grotere studie. Maar de voornaamste ontdekking van deze studie is het bestaan van een omgekeerd verband tussen het longkankerrisico en de consumptie van rode wijn. Dat verband is dosisgebonden : het relatieve risico op longkanker neemt af met 13 % voor elk glas rode wijn dat gedronken is.

Deze studie bevestigt de argumenten in het voordeel van de specificiteit van rode wijn in vergelijking met andere alcoholdranken, met inbegrip van witte wijn. We weten dat rode wijn heel wat fenolbestanddelen bevat zoals tanninen, die als antioxidantia werken en ook resveratrol, dat in het laboratorium anticarcinogene eigenschappen vertoont.

Natuurlijk beklemtonen de auteurs de gebruiksvoorzorgen, met name dat het niet gerechtvaardigd is aan iedereen aan te bevelen rode wijn te drinken.  Maar mogelijk zou toediening van bepaalde bestanddelen van rode wijn, vooral bij rokers, in de toekomst kunnen bijdragen tot het verminderen van het risico op longkanker. Dergelijke bescherming zal echter niet hetzelfde peil bereiken als door te stoppen met roken !

Nicolas Guggenbühl
Diëtist Voedingsdeskundige

Referentie :
Ruano-Ravina A et al. Type of wine and risk of lung cancer: a case-control study in Spain. Thorax 2004;59(11):981-5.

hoog van bladzijde

<< previous

Google

Web
H&F.be
 

© Health and Food est une publication de Sciences Today - Tous droits réservés