.
 

News 2004
<< previous next >>

Kanker : bescheiden profiel voor groenten en fruit

Fruit- en groenteconsumptie wordt klassiek aanbevolen om het risico op aandoeningen zoals hart- en vaataandoeningen en kanker te verminderen. In een nieuwe studie bij twee grote steekproeven worden eerder bescheiden resultaten gemeld.

Door Nicolas Guggenbühl

News van :
03 November 2004

het artikel drukken

Alhoewel het verband tussen verbruik van groenten en fruit en het voorkomen van cardiovasculaire aandoeningen en bepaalde soorten kanker reeds in tal van onderzoeken werd bestudeerd, werden weinig studies gedaan bij grote steekproeven over de incidentie van die chronische ziekten in hun geheel genomen. Walter Willett van de Openbare School voor Volksgezondheid van Harvard in Boston en zijn collega’s hebben de gegevens onderzocht van meer dan 100 000 mannen en vrouwen uit twee grote steekproeven: de Nurses’ Health Study en de Health Professionals’ Follow-up Study.

Het hart, maar niet kanker

De resultaten wijzen uit dat voor alle mannen en vrouwen samen de mensen in het hoogste quintiel voor groenten- en fruitaanbreng een risico op ernstige chronische aandoeningen (cardiovasculair en alle kankers samen) hebben dat lichtjes lager is (- 5 %) dan de mensen die het minst van die plantaardige producten consumeren. Er blijkt duidelijk een omgekeerd verband te bestaan tussen de totale aanbreng aan fruit en groenten voor het cardiovasculaire risico met een risicoreductie van 18 % per stijging met 5 porties per dag. Maar er was helemaal geen beschermend effect op het kankerrisico. Bij verdere analyse in functie van de voedingsgroepen hebben de auteurs vastgesteld dat het de plantaardige producten met groene bladeren zijn (sla, spinazie…) die het meest uitgesproken beschermende effect uitoefenen.

De auteurs preciseren dat zelfs zonder een aangetoond effect op kanker, die gegevens toch verrechtvaardigen aan te bevelen meer groenten en fruit te eten. Maar er dient toegegeven dat deze studie enige verwarring brengt over het verband tussen voeding en kanker. In het redactioneel artikel zwakken twee vorsers van het National Cancer Institute de resultaten van deze nieuwe studie af. Zij vestigen de aandacht erop dat er heel wat onnauwkeurigheden zijn evenals de mogelijkheid van bias met name wat betreft de evaluatie van de voedingsaanbreng. Zij besluiten dat op dit ogenblik de bewijzen onvoldoende zijn om te bepalen of groenten en fruit een bescheiden bescherming bieden tegen kanker.

Nicolas Guggenbühl
Diëtist Voedingdeskundige

Ref. :
Hung HS et al. J Natl Cancer Inst 2004;96:1577-84.
Schatzkin A et Kipnis V. 2004;96:1564-65.

hoog van bladzijde

<< previous

Google

Web
H&F.be
 

© Health and Food est une publication de Sciences Today - Tous droits réservés