.
 

News 2004
<< previous next >>

De « valse vetten » ontgiften

Bij een vermageringsdieet brengt het lichaam bepaalde toxische bestanddelen terug in omloop die opgeslagen waren in het vetweefsel. Met olestra, dat pseudo-vet dat niet opgenomen wordt, zou de schade beperkt kunnen blijven.

Door Nicolas Guggenbühl

News van :
22 December 2004

het artikel drukken

Het lijkt op vet, het heeft er de textuur van en men kan ermee bakken en frituren om chips en « dorito’s » mee te bereiden. Maar toch levert het geen calorieën aan. Waarover hebben we het? Inderdaad, olestra, de handelsnaam voor een synthetisch vet (polyester van sucrose) dat al sinds 1996 in de VS toegelaten is (maar nog niet inde Europese Unie). Olestra is nog niet als dusdanig te verkrijgen in de winkelrekken maar wordt wel gebruikt bij de bereiding van heel wat vette snacks zoals chips, cookies…in een « light » versie.

Olestra heeft zijn « nul calorie » te danken aan het feit dat het niet opgenomen wordt. Met andere woorden: het gaat als dusdanig door het spijsverteringskanaal. De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft de fabrikanten verplicht op hun pakjes te vermelden dat het product darmstoornissen zou kunnen veroorzaken. Maar die verplichting werd opgeheven in 2003 nadat in een studie was aangetoond dat het effect op de transit eigenlijk zelden en weinig uitgesproken was. Maar dat oordeel wordt niet door iedereen onderschreven…

Antinutritioneel, maar ontgiftend

Olestra interfereert met de absorptie van vetoplosbare vitamines (A, D, E en K) en daarom legt de FDA een verrijking op met die vitamines voor producten die olestra bevatten. Dat « antinutritioneel » effect is wel interessant als het erover gaat de absorptie van toxische bestanddelen te verminderen zoals PCB, dioxines, DDT en andere contaminerende stoffen in het leefmilieu.

Onderzoekers van het departement geneeskunde van de universiteit van Cincinnati in Ohio (Verenigde Staten) hebben een patiënt met een PCB-intoxicatie 2 jaar behandeld met « Pringles » op basis van olestra. En door die behandeling is een verschijnsel van de intoxicatie verdwenen : de chlooracne.

De hersenen ontlast

Dezelfde vorsers hebben de invloed bestudeerd van calorierestrictie op de retentie en herverdeling van hydrochloorkoolwaterstoffen in het organisme. Ze hebben muizen blootgesteld aan een gemarkeerde gifstof (het 14C-hexachloorbenzeen) in opeenvolgende cycli van dieet en overvloedig eten met en zonder olestra.

Resultaat : de combinatie « olestra + calorierestrictie » doet de uitscheiding van het onderzochte toxine met een factor 30 stijgen en veroorzaakt een daling met 50 % van de verdeling ervan in de hersenen.

De research zal verder gezet worden om het ontgiftend potentieel van die “PCB-val” verder te onderzoeken. Dat zou wellicht de Oekraïner Yushchenko kunnen interesseren want hij werd toch onlangs vergiftigd met dioxines…

Nicolas Guggenbühl
Diëtist Voedingsdeskundige

Referentie :
Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol december 2004 (on line gepubliceerd)

hoog van bladzijde

<< previous

Google

Web
H&F.be
 

© Health and Food est une publication de Sciences Today - Tous droits réservés