.
 

News 2004
<< previous next >>

Eiwitdiëten bedreigen de foetus

De mode van de hyperproteïnediëten zou wel eens nefaste gevolgen kunnen hebben op de voortplanting.

Door Nicolas Guggenbühl

News van :
15 Juli 2004

het artikel drukken

De eiwitten hebben als functie de groei en het herstel van onze cellen te verzekeren. Maar zoals het gezegde stelt: overdaad schaadt. In onze streken bekleden de proteïnen al een ruimschoots belangrijke plaats in de voeding. In sommige modediëten zoals vooral die van het type « Atkins » of « low-carb », waarin vlees, fijne vleeswaren, vis, eieren en kazen in grote hoeveelheden mogen verorberd worden, kan dat leiden tot een hoge aanbreng van eiwitten. Dat geldt eveneens voor sommige hyperproteïnekuren (zakjes, poeders,..), alhoewel die meestal maar over een beperkte periode gebruikt worden.

Er bestaan relatief weinig nadelen aan een hoge eiwitconsumptie, ook al weten we bijvoorbeeld dat dit schadelijk kan zijn voor de nieren bij diabetici. Maar uit onderzoeken bij muizen lijkt het erop dat een eiwitrijk dieet schadelijk zou kunnen zijn voor de voortplanting. Dat wordt in ieder geval gesuggereerd in nieuwe onderzoeken die werden voorgesteld op 28 juni jl. op de 20e conferentie van Europese Vereniging voor Reproductie en Menselijke Embryologie.

Proteïnen en ammonium

De vorsers hebben vrouwelijke muizen gevoed met een dieet bestaande uit ofwel hoge (25 %) ofwel normale (14 %) hoeveelheden eiwitten gedurende 4 weken. De dieren werden dan gekoppeld en de blastocyten – d.w.z. wat een embryo gaat worden – werden overgebracht naar muizen met een normale voeding.

Het experiment toonde aan dat de blastocyten afkomstig van dieren met een eiwitrijk dieet veel meer afwijkingen vertoonden op niveau van gen H19, een belangrijk gen dat een rol speelt bij de groei. Bovendien ontwikkelden zich significant minder embryo’s afkomstig van dieren met een hyperproteïnedieet tot foetus. Van de geïmplanteerde embryo’s ontwikkelde 99 % zich verder van degene afkomstig van dieren met een normale eiwitvoeding tegenover 84 % van die met een hyperproteïnedieet.

Alhoewel deze gegevens gelden voor muizen, gaan ze in dezelfde richting als de resultaten van andere onderzoeken. In experimenten bij koeien en muizen was immers al aangetoond dat een eiwitrijk dieet een verhoging veroorzaakt van het ammoniumgehalte in de voortplantingorganen. Ammonium tast trouwens de ontwikkeling aan van embryo’s van muizen gekweekt in laboratoria.

Die nieuwe onderzoeksstudie dient eens te meer aan te sporen tot voorzichtigheid, niet enkel tijdens de zwangerschap maar ook reeds in de periode van conceptie.

Nicolas Guggenbühl
Diëtist Voedingsdeskundige

hoog van bladzijde

<< previous

Google

Web
H&F.be
 

© Health and Food est une publication de Sciences Today - Tous droits réservés