.
 

Archieven> Artikel> N°71
<< previous next >>

Vetzuren en depressie : omega-6 of omega-3?

Door Nicolas Guggenbühl

" HEALTH & FOOD " nummer 71, Mei/Juni 2005

het artikel drukken

Er zijn aanwijzingen dat depressie het gevolg zou kunnen zijn van een tekort aan omega-3 vetzuren. Argumenten hiervoor zijn : lage bloedwaarden aan omega-3 bij depressie en het in tal van studies aangetoond belang van omega-3 vetzuren bij de hersenwerking. Maar het verband tussen een tekort aan omega-3 en de invloed op de hersenwerking is nog niet helemaal duidelijk. Dergelijke onderzoeken zijn bij mensen overigens moeilijk uit te voeren.

Een Israëlisch onderzoeksteam vergeleek de hersensamenstelling van depressieve ratten (Flinder Sensitive Line) met die van normale ratten. Om eventuele verschillen als gevolg van de voeding te voorkomen, kregen de ratten in beide gevallen dezelfde voeding. Tot hun grote verbazing stelden de onderzoekers geen verschil in omega-3 waarden vast. Daarentegen was het gehalte aan een omega-6 vetzuur in de hersenen van de depressieve ratten, met name het archidonzuur, wel aanzienlijk hoger. Deze vaststelling bevestigt enerzijds de gewijzigde samenstelling van de vetten in de hersenen bij depressie en anderzijds wordt het belang van het evenwicht tussen omega-3 en omega-6 vetzuren nog eens duidelijk onderlijnd. Dierexperimenten tonen overigens aan dat wanneer meer omega-3 vetzuren in diervoeder worden verwerkt dit tot een daling van het archidonzuur in de hersenen leidt.

Nicolas Guggenbühl
Diëtist voedingsdeskundige

Referentie :
Green P et al. J Lipid Res. 2005 Jun;46(6):1093-6. Epub, 1 april 2005.

hoog van bladzijde

<< previous

Google

Web
H&F.be
 

© Health and Food est une publication de Sciences Today - Tous droits réservés